Featured Post

New Post

Popular Post

Keywords: Candles decorating

  • Candles decorating tutorial

    Candle  |  0 Commentcandles decorating tutorial

    Gần đây, chồng tôi đã mua một bình của trứng cá muối Pollock bây giờ chúng tôi ......... đã phá hủy nó và nhìn vào bình rỗng, ý tưởng đã xảy ra với tôi rằng một rất tốt tia lửa ra khỏi nó sẽ! Tìm thấy một miếng vải phù hợp với các đồ trang trí và bình zadekupazhila! Sau khi thâm nhập sơn bóng, chờ đợi để khô, một vài khai tan chảy nến, đặt bấc và ngập lụt sáp nóng chảy Wax bị đóng băng! Và tất cả mọi thứ!